TIN TỨC » Chi phí quảng cáo trên mạng Internet.

Ngày nay, khi công nghệ thông tin bùng nổ đã làm biến đổi đời sống con người. Giờ đây mọi người có thể ngồi cách xa nhau hàng chục ngàn kilomet nhưng chỉ mới một thiết bị có kết nối mạng internet là đã có thể trò chuyện, thấy hình ảnh của nhau thậm chí có thể cùng chơi chung một trò chơi trên mạng với nhau. Mạng xã hội như FaceBook, Twitter, Google+... thu hút hàng triệu người tham gia liên kết bạn bè, phát triển các mối quan hệ cá nhân và cộng đồng. Đây trở thành kênh quảng cáo hiệu quả cho các doanh nghiệp để tiếp cận khách hàng. Họ kết hợp quảng cáo trên các trang web của công ty với các trang mạng xà hội để tăng lượng truy cập và bán hàng và giới thiệu sản phẩm. Để được quảng cáo trên các trang mạng họ cũng bỏ ra một khoản chi phí cho các nhà cung cấp các dịch vụ quảng cáo trên mạng. Nhưng không phải doanh nghiệp nào cũng biết cách để đưa khoản chi phí quảng cáo này thành chi phí hợp lệ để kê khai báo cáo với các cơ quan thuế. Bài viết này nhằm hướng dẫn các bạn các Căn cứ, thủ tục để đưa khoản chi phí này vào làm chi phí hợp lệ cho doanh nghiệp của mình:

 

- Căn cứ điểm 1 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính hường dẫn về thuế TNDN:

"Trừ các khoản chi nêu tại khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật."

- Căn cứ Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 12/4/2012 Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam;

quangcaotrenfacebook.jpg

 

Trường hợp Công ty có phát sinh chi phí thuê dịch vụ quảng cáo trên mạng internet (Facebook, Twitter, Google AdWords....) của nhà cung cấp quốc tế là tổ chức nước ngoài (nhà thầu nước ngoài) để phục vu cho hoạt động sản xuất, kinh doanh thì trước khi thanh toán tiền cho tổ chức nước ngoài, Công ty có trách nhiệm khấu trừ thuế nhà thầu theo quy định tại Thông tư số 103/2014/TT-BTC. Công ty căn cứ vào hợp đồng, chứng từ khấu trừ thuế nhà thầu, hoá đơn, chứng từ hợp pháp (kể cả hóa đơn điện tử) theo quy định của nước sở tại và được dịch ra tiếng Việt theo quy định nêu trên để tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

    
THÔNG TIN NỔI BẬT