TIN TỨC » Chính sách mới có hiệu lực từ Tháng 5/2014

Tiền tệ - Ngân hàng

Thay thế mẫu Bảng kê giấy nộp tiền vào NSNN (Mẫu số C1-06/NS), Bảng kê thu tiền phạt (Mẫu số 02/BKTP), Bảng kê chứng từ nộp ngân sách (Mẫu số 04/BK-CTNNS) bằng các mẫu ban hành kèm Thông tư 32/2014/TT-BTC .

Đồng thời, thời điểm "cut off time" sẽ được kéo dài đến 16h, trước đây là 15h30. Trường hợp cần thiết thì KBNN chủ trì phối hợp với NHTM để thống nhất thời điểm "cut off time" của ngày làm việc đó.

Thông tư 32/2014/TT-BTC bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/5/2014.

Thuế - Phí - Lệ phí


Từ ngày 10/5/2014 phương tiện đi qua tuyến Quốc lộ 1, đoạn tránh TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai sẽ được áp dụng mức thu phí sử dụng đường bộ riêng theo Thông tư 37/2014/TT-BTC, thay thế cho mức thu phí áp dụng theo Thông tư 159/2013/TT-BTC .

Mức phí trên sẽ tăng kể từ ngày 01/01/2016. Biểu mức thu phí chi tiết được ban hành kèm theo Thông tư trên.

Công nghệ Thông tin

Theo quy định tại Thông tư 04/2014/TT-BTTTT sẽ có hiệu lực từ ngày 05/05/2014 thì Cơ quan, tổ chúc nước ngoài muốn đăng tin, bài, phát biểu lên phương tiện thông tin đại chúng của VN phải thực hiện như sau:

- Đăng trên PTTT đại chúng Trung ương: Nộp đơn theo mẫu số 05/BTTTT (kèm theo Thông tư) cùng với bản thảo tin, bài, phát biểu đến Cục báo chí hoặc đến Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ Thông tin & Truyền thông.
- Đăng trên PTTT đai chúng Địa phương: Nộp đơn theo mẫu 05/BTTTT cùng bản thảo như trên gửi đến UBND tỉnh.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận sẽ trả lời bằng văn bản. Nếu không có trả lời thì cơ quan, tổ chức nước ngoài được phép đăng tin.

small_wap1375347856.jpg

Giáo dục

Kì thi tốt nghiệp THPT sắp tới sẽ thay đổi cách tính Điểm xét tốt nghiệp và Điểm xếp loại bởi Thông tư 09/2014/TT-BGDĐT sẽ có hiệu lực từ ngày 08/5/2014. Cách tính điểm cụ thể như sau:

Điểm xét TN : ((Tổng điểm 4 bài thi + Điểm khuyến khích) / 4 + Điểm trung bình lớp 12) / 2

Điểm xếp loại TN: (Điểm trung bình 4 bài thi + Điểm trung bình lớp 12) / 2

Thương mại

Bộ Xây dựng đã ban hành Quy chuẩn kỹ thuật số 17:2013/BXD về thiết kế, xây dựng, lắp đặt các phương tiện quảng cáo ngoài trời kèm theo Thông tư 19/2013/TT-BXD .

Ngoài việc phải đảm bảo các yếu tố về mỹ quan đô thị, an toàn phòng cháy chữa cháy, an toàn giao thông,.. các bảng, công trình quảng cáo không được lắp đặt ở một số vị trí sau:

- Đối với bảng quảng cáo: không lắp đặt trên các cột đèn chiếu sáng đô thị; trong hành lang an toàn đường bộ tại các giao lộ, vòng xoay.

- Đối với các công trình quảng cáo: Không lắp đặt trong hành lang an toàn đối với cầu, hầm đường bộ; trong phạm vi hành lang an toàn đường cao tốc; trên đất của đường bộ khu vực ngoài đô thị.

Thông tư sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/5/2014.

Lao động - Tiền lương

Thông tư 05/2014/TT-BLĐTBXH sẽ có hiệu lực từ ngày 01/5/2014 đã bổ sung thêm một số loại máy, thiết vị, vật tư bắt buộc phải kiểm định kỹ thuật ATLĐ, gồm:

- Nồi gia nhiệt dầu.
- Hệ thống đường ống dẫn khí cố định, đường ống dẫn khí y tế (kể cả loại không làm bằng kim loại).
- Hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) tại nơi tiêu thụ.
- Trục tải giếng đứng.
- Tời nâng người làm việc trên cao.

Các loại thiết bị trong danh mục này sẽ phải được kiểm định kỹ thuật an toàn lao động theo quy định trước khi đưa vào sử dụng.

Y tế

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 35/2014/TT-BTC về mức thu phí giám định tư pháp trong lĩnh vực pháp y tâm thần, cụ thể như sau:

- Giám định nội trú : 5.200.000 đồng
- Giám định tại phòng khám: 3.100.000 đồng
- Giám định tại chỗ: 4.000.000 đồng
- Giám định tại hội đồng xét xử: 4.000.000 đồng
- Giám định vắng mặt: 50.000 đồng

Mức phí trên sẽ được áp dụng từ ngày 08/5/2014.

Lĩnh vực khác

Từ ngày 02/5/2014 Thông tư 11/2014/TT-BCA hướng dẫn Luật PCCC sẽ có hiệu lực. Khi đó, người có thẩm quyền sẽ có quyền ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình, cá nhân có nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy, nổ.

Việc ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động phải bằng văn bản (mẫu số PC07). Trường hợp cấp thiết có thể ra quyết định tạm đình chỉ bằng lời nói và sau đó phải thể hiện ngay quyết định đó bằng văn bản.

Khi hết thời hạn tạm đình chỉ hoạt động, nếu xét thấy nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy, nổ đã được loại trừ thì người có thẩm quyền phải ra ngay quyết định phục hồi hoạt động (mẫu số PC08)

    
THÔNG TIN NỔI BẬT