TIN TỨC » Hồ sơ miễn giảm thuế cho DN bị tổn thất

ed6ce2b1_308e_4229_a97e_2895781c8f70.jpgNhằm hỗ trợ DN khắc phục thiệt hại do hành vi vi phạm pháp luật của một số đối tượng tham gia biểu tình phản đối TQ đặt giàn khoan trái phép trong vùng biển VN, BTC có hướng dẫn như sau :

Hồ sơ đề nghị gia hạn khai thuế, nộp thuế; miễn, giảm và hoàn thuế XNK gồm có:

- Văn bản đề nghị gia hạn nộp thuế của doanh nghiệp; hoặc Công văn đề nghị miễn, giảm và hoàn thuế NK hàng hóa bị thiệt hại

- Biên bản kiểm kê, đánh giá giá trị vật chất thiệt hại có xác nhận của Bộ phận đầu mối (hoặc cam kết tính chính xác của giá trị thiệt hại do DN lập và chịu trách nhiệm).

Đối với miễn, giảm và hoàn thuế XNK phải có thêm Hồ sơ hải quan quy định tại Điều 12 Thông tư 128/2013/TT-BTC .

Hồ sơ chứng từ, sổ sách kế toán...bị cháy, thất lạc thì sử dụng hồ sơ lưu tại cơ quan hải quan hoặc dựa trên cam kết của DN.

Chi tiết nội dung hỗ trợ được quy định tại Công văn 6642/BTC-CST ngày 21/5/2014.

Nguồn TVPL.

    
THÔNG TIN NỔI BẬT