TIN TỨC » Hướng dẫn trợ cấp thôi việc, mất việc tại DNNN

that_nghiep.jpgBộ LĐTBXH vừa có Công văn 1798/LĐTBXH-LĐTL ngày 30/5/2014 hướng dẫn một số nội dung về tiền lương, trợ cấp thôi việc cho các đối tượng làm việc tại công ty nhà nước đã cổ phần hóa.

Theo công văn, trường hợp viên chức quản lý nghỉ hưởng chế độ BHXH thì khi xác định quỹ tiền lương thực hiện, chỉ tính thời gian thực tế làm việc của viên chức quản lý đó.

Khi xây dựng quỹ tiền lương của viên chức quản lý phải căn cứ vào số viên chức quản lý chuyên trách và mức lương theo chức danh gắn với hiệu quả sản xuất , kinh doanh, kết quả quản lý, điều hành hoặc kiểm soát.

Ngoài ra, viên chức quản lý sẽ không được hưởng bất kỳ chế độ nào khi làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm.

Nguồn TVPL.

    
THÔNG TIN NỔI BẬT