Thông báo

Xây dựng hệ thống kế toán cho DN

Một báo cáo tài chính trung thực, kịp thời, đầy đủ và chính xác luôn là yêu cầu quan trọng nhất đối với những nhà Quản trị, những nhà Đầu tư. Vậy tại sao không bắt đầu xây dựng cho Doanh nghiệp bạn một hệ thống tài chính kế toán vững mạnh, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về ghi chép và lưu trữ số liệu.

A. NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOAN

Phân loại, sắp xếp chứng từ kế toán

Ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

Tập hợp, xử lý số liệu kế toán

Lập các báo cáo tài chính và báo cáo kế toán

B. LỢI ICH CỦA KẾ TOAN NỘI BỘ

Một Doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển phải nắm rõ được tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh cũng như mặt mạnh mặt yếu của mình.

Từ đó Doanh nghiệp mới xây dựng chiến lược kinh doanh, các chính sách sử dụng vốn, cơ cấu chi phí và tổ chức bộ máy hoạt động phù hợp với nội lực của Doanh nghiệp.  

Để có được những thông tin nói trên, Doanh nghiệp phải có được những Báo cáo tài chính và những Bảng phân tích tài chính đầy đủ, chính xác và trung thực nhất.

C. DỊCH VỤ KẾ TOAN NỘI BỘ CỦA MINH SƯ

Công việc thực hiện

- Tổ chức bộ máy kế toán

- Xây dựng hệ thống chứng từ, sổ sách kế toán

- Cung cấp các Báo cáo tài chính theo yêu cầu của Doanh nghiệp

- Tư vấn tài chính Doanh nghiệp

- Hướng dẫn nghiệp vụ nhân viên kế toán của Cty

Liên hệ chúng tôi khi bạn muốn xây dựng một tổ chức kinh doanh với hệ thống sổ sách được ghi chép đầy đủ, kịp thời, chính xác và bảo mật.

Trân trọng !