Thông báo

Xây dựng thang bảng lương

Nhân sự là một phần không thể thiếu đối với sự tồn tại và phát triển của Doanh nghiệp Để giữ chân những nhân tố chủ chốt này, Doanh nghiệp cần có những chế độ đãi ngộ tốt về lương, phụ cấp, bảo hiểm và các khoản phúc lợi

Tuy nhiên không phải Doanh nghiệp nào cũng hợp thức, cân đối được các khoản chi phí trả cho người lao động theo đúng các qui định của Pháp luật về lao động, Bảo hiểm bắt buộc và thuế Thu nhập cá nhân.

Hiểu rõ vấn đề này, chúng tôi, Công ty TNHH Tư Vấn Minh Sư, mong muốn mang đến Doanh nghiệp kiến thức về nhân sự, lao động nhằm hợp thức các khoản chi phí cho người lao động, cân đối về mức đóng Bảo hiểm bắt buộc, thuế Thu nhập cá nhân và thuế Thu nhập Doanh nghiệp

Liên hệ với chúng tôi khi bạn vẫn đang đau đầu vì bài toán giữ chân nhân sự và các chi phí phải trả liên quan đến Bảo hiểm bắt buộc và Thuế.

Trân trọng !