TIN TỨC » Nộp mẫu 06/GTGT thời điểm 20/12/2015

A. Bản chất mẫu 06/GTGT Ban hành kèm Thông tư số 156/2013/TT-BTC (Căn cứ Khoản 7 điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTC)

1. Thông báo chuyển đổi phương pháp tính thuế GTGT đến cơ quan thuế trực tiếp quản lý Doanh nghiệp

2. Thời gian áp dụng phương pháp tính thuế mới

3. Thời hạn nộp mẫu 06/GTGT: Người nộp thuế phải gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước ngày 20 tháng 12 của năm trước liền kề năm người nộp thuế thực hiện phương pháp tính thuế mới

4. Chu kỳ tính thuế ổn định là 2 năm.

B. Điều kiện khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ (Căn cứ khoản a, mục 1 điều 12 Thông tư 219/2014/TT-BTC)

1. Cơ sở kinh doanh đang hoạt động có doanh thu hàng năm từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ một tỷ đồng trở lên

2. Thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ

Ngoại trừ: hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp.

3. Cách xác định doanh thu hàng năm

Doanh thu hàng năm do cơ sở kinh doanh tự xác định căn cứ vào tổng cộng chỉ tiêu "Tổng doanh thu của HHDV bán ra chịu thuế GTGT" trên Tờ khai thuế GTGT tháng của kỳ tính thuế từ tháng 11 năm trước đến hết kỳ tính thuế tháng 10 năm hiện tại trước năm xác định phương pháp tính thuế GTGT hoặc trên Tờ khai thuế GTGT quý của kỳ tính thuế từ quý 4 năm trước đến hết kỳ tính thuế quý 3 năm hiện tại trước năm xác định phương pháp tính thuế GTGT. Thời gian áp dụng ổn định phương pháp tính thuế là 2 năm liên tục.

C. Nộp mẫu 06/GTGT thời điểm 20/12/2015 cho chu kỳ tính thuế 2016; 2017

Tính từ cột mốc nộp mẫu 06/GTGT thời điểm 20/12/2013 để thông báo PP tính thuế GTGT cho chu kỳ tính thuế 2 năm (2014; 2015). Đến nay đã hết chu kỳ này. Vậy những trường hợp nào phải nộp cho mẫu 06/GTGT cho chu kỳ kế tiếp 2016; 2017

1. Những doanh nghiệp đang áp dụng kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, có Doanh thu hàng năm dưới 1 tỷ đồng, tiếp tục nộp mẫu 06 nếu tự nguyện áp dụng khai thuế khấu trừ

2. Những doanh nghiệp đang áp dụng khai thuế theo PP trực tiếp, muốn chuyển đổi sang khấu trừ nếu đủ các điều kiện quy định tại TT219 và TT119

3. Những doanh nghiệp đang áp dụng khai thuế theo PP khấu trừ, muốn chuyển đổi sang PP trực tiếp.

Lưu ý:

- Những doanh nghiệp đã khai thuế GTGT khấu trừ có doanh thu trên 1 tỷ thì không cần phải nộp mẫu 06.

- Những doanh nghiệp thành lập giữa năm 2014 thì xem như đã thực hiện xong chu kỳ 2 năm 2014; 2015.
    
THÔNG TIN NỔI BẬT