VĂN BẢN PHÁP LUẬT » Quy định mới về thuế TNDN theo thông tư 96/2015/TT-BT

Một số quy định mới của Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 so với Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn về thuế Thu nhập Doanh nghiệp năm 2015.

A. Các khoản chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

So với quy định trước đây, Bộ tài chính đã thoáng hơn trong việc yêu cầu chứng từ, bỏ khống chế một số khoản chi phí của Doanh nghiệp.

1. Chi phí thuê nhà, thuê tài sản của cá nhân

Bộ chứng từ gồm có

- Hợp đồng thuê nhà, tài sản

- Chứng từ thanh toán tiền thuê tài sản.

- Trường hợp hợp đồng có quy định Doanh nghiệp trả thêm thuế thu nhập cá nhân cho cá nhân thì bộ chứng từ có thêm chứng từ nộp thuế TNCN.

Trước đây, bắt buộc cá nhân phải đến chi cục thuế để mua hóa đơn về xuất cho Doanh nghiệp.

Đối với hợp đồng thuế có giá trị từ 20 triệu trở lên không bắt buộc phải thanh toán qua ngân hàng. Chỉ khi nào có xuất hóa đơn mới phải thanh toán qua ngân hàng.

2. Phần chi trang phục cho người lao động

Chi trang phục bằng hiện vật không khống chế mức chi nhưng bắt buộc phải có hóa đơn.

Chi bằng tiền thì vẫn giữ mức khống chế không quá 5 triệu/ người/ năm.

Tuy nhiên 1 điểm mới được quy định là Doanh nghiệp được phép vừa chi bằng tiền vừa chi bằng hiện vật, nhưng bằng tiền khống quá 5 triệu / người / năm; bằng hiện vật phải có hóa đơn.

Ví dụ: Trong năm công ty A chi trang phục cho nhân viên B bằng tiền là 7 triệu, bằng hiện vật có đầy đủ hóa đơn là 10 triệu. Tổng Chi phí trang phục được trừ khi xác định thu nhập tính thuế là:

Hiện vật 10 triệu + tiền 5 triệu = 15 triệu.

3. Công tác phí

Bộ chứng từ bao gồm

- Hóa đơn vận chuyển, nhà nghỉ

- Quyết định cho người lao động đi công tác

Một điểm quy định mới trong phần này là bỏ mức khống chế tiền ăn uống của người lao động khi đi công tác.

4. Chi tiền điện, nước

Trước đây theo quy định, hóa đơn điện, nước phải đứng tên Doanh nghiệp mới được đưa vào chi phí được trừ, nếu không phải lập bảng kê 02-TN.

Theo quy định mới chỉ cần trong hợp đồng thuê nhà có quy định việc sử dụng điện, nước và có chứng từ thanh toán tiền điện, nước là được chấp nhận khoản chi phí này.

5. Chi phí lãi vay trong trường hợp Doanh nghiệp chưa góp đủ vốn điều lệ

Ví dụ:

Vốn điều lệ của Doanh nghiệp A là 10 tỷ, DN đã góp được 8 tỷ. Sau đó DN vay thêm 3 tỷ để kinh doanh. Trước đây phần chi phí lãi vay của khoản vay 3 tỷ này không được tính vào chi phí được trừ. Tuy nhiên theo quy định mới chỉ bị loại phần chi phí lãi vay của 2 tỷ tương ứng với vốn điều lệ còn chưa nộp đủ, chi phí lãi vay của 1 tỷ còn lại được chấp nhận chi phí được trừ.

6. Bỏ mức khống chế 15% đối với chi phí quảng cáo, tiếp thị, hoa hồng, khánh tiết …

B. Ngoài ra thông tư còn một số quy định mới về Thu nhập miễn thuế, chuyển lỗ …

Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của BTC có hiệu lực từ ngày 06/08/2015

Lưu ý:

Đối với các chính sách thuế sẽ được áp dụng từ năm tài chính dương lịch bắt đầu từ 01/01/2015./.

    
THÔNG TIN NỔI BẬT