Thông báo

Tư vấn pháp lý, thành lập DN

Doanh nghiệp là một tổ chức kinh doanh được Nhà nước thừa nhận được quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm và nhiều quyền lợi khác nữa. Tuy nhiên không phải ai cũng nắm được các quy định pháp luật về quyền và nghĩa vụ của Doanh nghiệp. Hãy cùng Minh Sư tìm hiểu những gì bạn cần biết vê Doanh nghiệp.

Tại sao nên thành lập Doanh nghiệp

Doanh nghiệp là một tổ chức kinh doanh được Nhà nước thừa nhận. Một số quyền lợi khi kinh doanh với hình thức Doanh nghiệp

1. Tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm.

2. Tự chủ kinh doanh và lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh; chủ động lựa chọn ngành, nghề, địa bàn, hình thức kinh doanh; chủ động điều chỉnh quy mô và ngành, nghề kinh doanh.

3. Lựa chọn hình thức, phương thức huy động, phân bổ và sử dụng vốn.

4. Chủ động tìm kiếm thị trường, khách hàng và ký kết hợp đồng.

5. Kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu.

6. Tuyển dụng, thuê và sử dụng lao động theo yêu cầu kinh doanh.

7. Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản của doanh nghiệp.

Ngoài các quyền lợi chính trên, Doanh nghiệp còn nhiều quyền lợi khác mà khi kinh doanh với tư cách cá nhân bạn không có được.

Những điều cần biết khi thành lập Doanh nghiệp

Xác định đúng ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh theo hệ thống mã ngành kinh doanh quốc gia

Định hướng mô hình Doanh nghiệp phù hợp với hình thức huy động vốn đầu tư, cơ cấu hoạt động kinh doanh.

Trang bị kiến thức pháp lý về quyền và nghĩa vụ của Doanh nghiệp với Nhà nước và Xã hội

Minh Sư - Người bạn pháp lý của Doanh nghiệp

Chúng tôi nhận thấy lợi ích của việc kinh doanh với hình thức Doanh nghiệp cũng như những khó khăn về pháp lý mà các nhà Doanh nhân trẻ gặp phải khi sáng lập một Doanh nghiệp.

Với kinh nghiệm đã có trong nhiều năm hỗ trợ pháp lý cho những nhà Sáng lập về thành lập Doanh nghiệp cũng như đồng hành cùng Doanh nghiệp về các lĩnh vực Tài chính, Thuế, Nhân sự, Công ty TNHH Tư vấn Minh Sư luôn mong muốn mang lại cho những Doanh nhân tương lai một Doanh nghiệp được thành lập trên nền tảng vững chắc, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ pháp lý đối với Nhà nước và các cơ quan chức năng, từ đó vững lòng tập trung kinh doanh phát triển Doanh nghiệp.

Liên hệ với chúng tôi khi bạn cần một tổ chức kinh doanh hợp pháp.

Trân trọng !